Importera objekt

Du kan importera objekt till Mobigo från externa filer (t.ex. semikolonavgränsad textfil).

Importera objekt från textfil

    Gör inställningar innan första importen
  1. Gå till Objekt-vyn.
  2. Välj Inställningar > Koppla objektregister.
  3. Kryssa för den objektnivå som du vill importera (t.ex. Anläggningar om du har en sådan nivå).
  4. Välj alternativet Textfil i motsvarande listruta.
  5. Klicka på knappen till höger om listrutan för att göra import-inställningar.

Du kan konfigurera en textfilsimport per objektnivå om du har flera olika textfiler (en per nivå).

Uppdatera objektregistret med inställningar enligt tidigare
  1. Gå till Objekt-vyn.
  2. Välj Inställningar > Uppdatera objektregister eller tryck F9.