Arkivera objekt

  1. Klicka på fliken Objekt.
  2. Öppna upp kund/objektträdet genom att klicka på + bredvid mappen med Kunder.
  3. Markera en kund eller ett objekt.
  4. I skrollistan Visa nivå till höger väljs objektsnivå. Observera att de objekt som kommer att visas är i förhållande till den kund eller det objekt du markerat.
  5. Fler urvalsalternativ finns i skrollistan Urval.
  6. Objekten inom den valda objektsnivån visas i en lista.
  7. Markera i listan de objekt du vill arkivera.
  8. Välj menyalternativ Redigera > Status > Arkiverad.

Visa arkiverade objekt

I Objektvyn:

  1. Välj meny Visa > Arkiverade kunder och objekt.
Info
Observera att denna inställning är temporär. Nästa gång du öppnar kundvyn visas inte längre de arkiverade objekten.

Se även

Info
Arkiverade kunder visas som standard inte i kundlistan.