Skapa nytt meddelande

Du kan öppna fönster Nytt meddelande på flera sätt:

  1. Välj menyalternativet Verktyg > Meddelande > Nytt meddelande.
  2. Öppna Meddelandecentralen. Klicka på Nytt i den övre delen av fönstret.
  3. Gå till NU-sidan. Klicka på Nytt meddelande under rubriken Meddelanden.

Fönstret Nytt meddelande visas.

Till

Du väljer vem du vill skicka meddelandet till i scrollistan. Om du vill skicka ett meddelande till mer än en person, klicka på knappen som föreställer flera personer till höger om listan. När denna knapp är intryckt, förses varje person i scrollistan med en liten ruta. Varje person vars ruta förbockas, kommer att få ditt meddelande.

Ämne

I detta frivilliga textfält kan du indikera vad meddelandet handlar om.

Under ämnesfältet

Skriver du själva meddelandet

För att sända meddelandet, klicka på Skicka.