Meddelandecentralen

I Meddelandecentralen hanterar du dina meddelanden. Funktionerna här påminner om de som brukar finnas i en mailbox.

Öppna meddelandecentral

Meddelandecentralen kan du öppna på följande sätt:

  1. Välj menyalternativet Verktyg > Meddelande > Meddelandecentral.
  2. Beroende på hur systemet är konfigurerat, hittar du rubriken Meddelanden på NU-sidan. Under meddelandelistan klickar du på Meddelandecentral.

Fönstret Meddelandecentral visas.

Mapplista

Här ligger flera mappar som du kan använda då du hanterar dina meddelanden. Genom att klicka en gång på en mapp, kan du se vilka meddelanden som ligger i Inkorgen, Skickat, Arkiv och Borttaget.

Meddelanden

Alla meddelanden presenteras i en lista. Notera att alla Att göra också visas här. När du väljer att Ta bort eller Arkivera ett meddelande, försvinner det från listan och flyttas till respektive mapp.

Snabbfilter

Under meddelandelistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på meddelandena.

Till höger om snabbfiltret

Visar antal poster som ligger i den mappen du har öppen för tillfället.