Läsa skickade meddelanden

Välj menyalternativet Verktyg > Meddelande > Meddelandecentralen. Fönstret Meddelandecentral visas. Klicka på mappen Skickat till vänster. Om det finns några meddelanden i denna mapp, kommer de att visas i listan till höger i fönstret.