Läsa borttagna meddelanden

Välj menyalternativet Verktyg > Meddelande > Meddelandecentralen. Fönstret Meddelandecentral visas. Klicka på mappen Borttaget till vänster. Om det finns några meddelanden i denna mapp, kommer de att visas i listan till höger i fönstret.