Snabbfilter

Snabbfilter i flikarna med listor

Till flera av programmets listor finns ett snabbfilter som gör att du snabbt kan filtrera ut poster i listan som innehåller ett ord eller del av ord som du skriver in.

  • Snabbfiltret visas under respektive lista.
  • Skriv in det ord eller del av ord som du vill filtrera listan på.
  • Filtreringen sker automatiskt, du behöver alltså inte trycka Enter.
  • Om filtrering ska göras på flera ord används mellanslag för att separera orden.
  • Om du t.ex. skriver “abc xyz” i snabbfiltret så filtreras listan så att den enbart visar de poster som innehåller texten “abc” i något fält och som dessutom innehåller texten “xyz” i samma eller något annat fält.

Info
Tips! Dina tidigare sökningar finns sparade så att du inte behöver skriva in dem igen. Genom att klicka på den nedåtriktade pilen till höger snabbfiltret, kan du välja bland dina tidigare sökningar.

Info
Snabbfiltret söker inte i listkolumner vars rubriknamn är omslutet av hakparenteser, t.ex. kolumnen [Kontaktperson] i kundvyn. Om du behöver söka efter poster i denna typ av kolumner använder du istället Urval.

Snabbfilter i Objektsfliken

Om du vill söka upp något av dina objekt, gör så här:

  1. Klicka på Alla längst uppe till vänster i vyn.
  2. Välj i Visa vilken Objektsnivå du vill göra en sökning i.
  3. Sätt därefter markören i Snabbfiltret och skriv in sökord eller del av ord (se vidare Snabbfilter i flikarna med listor).