Listor

En lista i Uppdrag NU Desktop avser den standardkontroll som visar en lista med poster. Listor återkommer på flera ställen i gränssnittet, t.ex. i Uppdragsvyn, Ordervyn, Kundvyn etc.
De inställningar du gör i en lista sparas automatiskt så att de visas på samma sätt nästa gång du startar programmet, även om du loggar in på en annan dator.

Markera en post

Alt 1:

 1. Klicka på raden i listan.

Alt 2:

 1. Sätt fokus till listan och flytta mellan posterna med piltangenterna Upp/Ner och PageUp/PageDown.

Markera flera poster

Alt 1:

 1. Klicka på en rad i listan.
 2. Håll inne Ctrl-knappen och klicka på fler rader, en efter en.

Alt 2:

 1. Klicka på den första raden du vill markera i listan.
 2. Håll inne Shift-knappen och klicka på den sista raden du vill markera.

Markera alla poster

 1. I vissa listor är det möjligt att markera alla poster med Ctrl+A.

Kolumnbredd

Du ställer själv in de kolumnbredder som passar dig bäst för respektive kolumn. Detta kan göras på två sätt då du placerat markören på avgränsaren/strecket mellan två kolumnrubriker:

 1. Tryck ner musknappen och dra kolumnen till önskad bredd.
 2. Dubbelklicka för att ställa in kolumnbredden så att den bredaste posten ryms.

Sortering

Du sorterar en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Ett klick ger sortering stigande (A-Ö), ytterligare ett klick ger sortering fallande (Ö-A). Den kolumn som är sorterad indikeras genom en Uppil eller Nerpil direkt till höger om kolumnrubriken.

Kolumner som visas

Vilka kolumner som visas beror på dina Personliga inställningar, där du själv ställer in vilka kolumner som skall visas.

Info
Tips: I de flesta kolumner kan du högerklicka på en kolumnrubrik och välja Välj kolumner som visas i listan…. I detta fall kommer du direkt in på rätt lista under Personliga inställningar, där du själv ställer in vilka kolumner som skall visas.

Kolumnordning

Du ställer själv in den kolumnordning som passar dig bäst. Detta gör du genom att “dra” en kolumn till önskad position.

 1. Klicka på en kolumnrubrik
 2. Håll ner musknappen
 3. Dra till ny position och släpp!
 4. Kolumnordningen kan även ställas in via Personliga inställningar.

Exportera till textfil

Du kan exportera innehållet i en lista som visas på skärmen till en semikolonseparerad textfil.

 1. Markera en rad i listan så att listan får fokus.
 2. Tryck Shift+Ctrl+S.
 3. Välj katalog och namn på filen du vill spara.

Snabbutskrift av en lista

Du kan skriva ut en lista direkt till önskad skrivare.

 1. Markera en rad i listan så att listan får fokus.
 2. Tryck Shift+Ctrl+P.
 3. Välj skrivare.

Observera att utskriften innehåller värden ur kolumnerna, men utskriften kommer inte att se ut exakt som listan ser ut på skärmen. Observera också att det kan bli problem att få plats med alla kolumner i utskriften om du har många kolumner i listan.
Resultatet blir betydligt bättre om du använder en riktig Rapport istället för utskrift, men en snabbutskrift av en lista kan ibland vara en enkel lösning.