Leverantör (fönster)

När du skapar eller redigerar leverantörer visas leverantörskortet. Observera att beroende på hur ditt system är konfigurerat så kan fler eller färre flikarv visas.