Importera leverantörer

Du kan importera leverantörer till Mobigo från externa filer (t.ex. semikolonavgränsad textfil) eller affärssystem.

Importera leverantörer från textfil

Gör inställningar innan första importen
  1. Gå till Leverantörs-vyn.
  2. Välj Inställningar > Koppla leverantörsregister.
  3. Kryssa för Leverantörer.
  4. Välj alternativet Textfil i motsvarande listruta.
  5. Klicka på knappen till höger om listrutan för att göra import-inställningar.
Uppdatera leverantörsregistret med inställningar enligt tidigare
  1. Gå till Leverantörs-vyn.
  2. Välj Inställningar > Uppdatera leverantörsregister eller tryck F9.

Importera leverantörer från affärssystem

Beroende på vilket affärssystem du har så finns det olika sätt att importera leverantörsregistret. Till vissa affärssystem fungerar det bäst att gå via en textfil och använda texfilsimport enligt ovan. Till andra affärsystem (t.ex. Visma Administration och XOR Compact) finns det tilläggsmoduler som kopplar direkt mot programmets databas.
Kontakta Erisma Technologies AB vid frågor som rör koppling mot affärsystem.