Arkivera leverantör

  1. Markera en eller flera leverantörer (i Leverantörsvyn).
  2. Välj menyalternativ Redigera > Status > Arkiverad.

Arkiverade leverantörer visas som standard inte i leverantörslistan.

Visa arkiverade leverantörer

I Leverantörsvyn:

  1. Välj meny Visa > Arkiverade leverantörer.
  2. Observera att denna inställning är temporär. Nästa gång du öppnar leverantörsvyn visas inte längre de arkiverade leverantörerna.

Se även