Kundvyn

Kundvyn

Kundvyn når du genom att klicka på huvudfliken Kunder.
I Kundvyn visas en lista med kunder. Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram just de kunder du vill hitta.

Kundlistan

I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Urval

Ovanför kundlistan finns en rad med Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla kunder om du inte vill använda något urval.

Snabbfilter

Under kundlistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på kunderna.

Info
Kundlistan visar det kombinerade resultatet av snabbfilter och urval. Om du valt ett urvalsalternativ och skrivit in ord i snabbfiltret så visas endast de poster som uppfyller båda kriterier.