Kontakter-fliken (kund)

På fliken Kontakter visas alla kontaktpersoner som tillhör kunden i en lista.

Kontaktpersonlistan

I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Visa arkiverade kontaktpersoner

Kontaktpersoner som är inaktuella kan arkiveras (se nedan). Med kryssrutan Visa arkiverade kan du ange om du vill visa arkiverade kontaktpersoner i listan eller inte.

Registrera ny kontaktperson

  1. Klicka på Ny.
  2. Fönstret Ny kontaktperson visas.
  3. Lägg in relevanta uppgifter. Klicka på OK.

Den registrerade kontaktpersonen läggs i listan under fliken Kontakter.

Visa/ändra kontaktperson

Alt 1:

  1. Markera en rad i listan.
  2. Klicka på Ändra.

Alt 2:

  1. Dubbelklicka på en kontaktperson i listan.

Arkivera kontaktperson

  1. Markera en rad i listan.
  2. Klicka på Arkivera.

Ta bort kontaktperson

  1. Markera en rad i listan.
  2. Klicka på Ta bort.
Info
När du tar bort en kontaktperson försvinner den helt och hållet från databasen och åtgärden kan inte ångras.
Inaktuella kontaktpersoner bör arkiveras (se ovan) istället för att tas bort.
Namnet på kontaktpersonen försvinner dock inte från ordrar där namnet valts.