Info-fliken (kund)

Kundnr

En ny kund tilldelas automatiskt kundnr enligt en löpande nummerserie. Du kan ange kundnr manuellt om du inte vill använda det löpande numret.
Kundnr måste vara unikt, dvs det kan inte finnas flera kunder i systemet med samma nummer.

Kund

Benämning på kunden.

Kategori

T.ex. geografiskt område, typ av kund etc.

Adress 1

Adress rad 1.

Adress 2

Adress rad 2.

Postnr

Postnummer.

Ort

Ort.

Land

Du kan lämna detta fält tomt om ditt företag inte jobbar med kunder i olika länder.

Telefon

Telefon.

Fax

Fax.

Prislista

Kundens prislista väljs automatiskt på uppdrag, order, avtal etc som skapas för kunden. Prislistan används för prissättning av tider och artiklar.

Fritt fält 1-4

Benämning och användningen på dessa fält beror på hur systemet är konfigurerat. Det kan finnas upp till fyra st s.k. fria fält på kunder.

Notering

Valfri noteringstext. Om noteringstexten inleds med ett utropstecken (!) poppar noteringen upp varje gång kunden väljs på ett uppdrag, en order etc.