Historik-fliken (kund)

I Historik-fliken kan du välja att se information som är kopplad till den specifika kunden. Den information som sparas här är Uppdrag, Att göra, Order och Historikposter och presenteras i en lista.

Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram den information du vill se.

Info
Om du inte ser några poster i listan, börja med att klicka på knappen Återställ filter som finns
längst till höger i filterraden. Eventuella filteringsval tas bort och alla poster visas.
Se också till att fältet Snabbfilter längst ner på sidan är tomt.

Urval

Beroende på hur systemet är konfigurerat, väljer du ett alternativ i scrollistan, t.ex. Alla historikposter.
Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla historikposter om du inte vill använda något urval.

Info
För att få hjälp med att skapa olika urval, ta kontakt med din kontaktperson på Erisma.

Filter

Under scrollistan med Urval, finns en rad med knappar som erbjuder ytterligare filtreringsmöjligheter. Klicka i knapparna för att visa eller dölja historikposter.

Visa

I scrollistan kan du välja att presentera historik olika antal dagar tillbaka i tiden. Om du inte vill begränsa hur stort tidsspann du vill se, välj Alla.

Snabbfilter

Under listan med historikposter finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på posterna. Filtret gäller inom det tidsspann som är valt.

Öppna

 1. Markera den historikpost du vill öppna. Klicka på Öppna.
 2. Dubbelklicka på historikposten.

Ny

Du kan skapa en egen post i listan genom att klicka på Ny. Fönstret Historik visas.

 • Datum
  Systemet föreslår dagens datum. Klicka på scrollistans pil om du vill välja ett annat datum.
 • Användare
  Välj i scrollistan vem det gäller.
 • Text
  Fritt textfält.
 • Klocka OK när du fyllt i alla uppgifter. Posten läggs i listan.

  Ta bort

  Markera den historikpost du vill ta bort. Klicka på Ta bort.

  Info
  Historiklistan visar det kombinerade resultatet av samtliga filter och urval.
  Om du valt ett urvalsalternativ, filtrerat på ett tidsintervall och skrivit in ord i snabbfiltret
  så visas endast de poster som uppfyller samtliga kriterier.