Att göra-fliken (kund)

Skapa ny Att göra

Att göra kan man skapa på flera platser i systemet. Man kan skapa Att göra på Uppdrags-, Kund-, Objekt-, Artikel- eller Avtalskortet under fliken Att göra. Om du t.ex. är inne i ett kundkort och skapar en ny Att göra, kommer den att kopplas till den specifika kunden.
Man kan också skapa Att göra i Kalendern där de lägger sig i en lista utan att vara kopplad till något.

Klicka på Ny. Fönstret Att göra visas.

 • Beskrivning
  Skriv en passande beskrivning.
 • Gäller
  Detta fältet fylls i automatiskt beroende på vilken Kund etc. du är inne på. Om du är inne i Kalendervyn, kommer fältet däremot att vara tomt, eftersom det inte kopplas till något.
 • Utförs av
  Välj den person det gäller.
 • Påbörjas/Måste vara klart
  Systemet föreslår dagens datum. Sätt ett kryss i rutan om du väljer det. Om du vill välja ett annat datum klickar du på pilen till höger. Då visas en kalender där du kan klicka på önskat datum.
  När du har valt datum kommer klocksymbolen till höger om scrollistan att bli gul. Klicka på den om du vill få en påminnelse. Fönstret Påminnelse visas. Välj i scrollistan hur många dagar i förväg du vill ha en påminnelse.
 • Prioritet
  Välj i scrollistan en lämplig prioriteringssnivå.

 • Notering
  I detta fält skriver du vad som ska göras.

Klicka OK för att spara.

Markera Att göra-post som Utförd

Markera som utförd i ett Uppdrag

Klicka på fliken Att göra i ett uppdrag. Klicka i rutan längst till vänster på samma rad som den Att göra du vill ta bort ligger.

Markera som utförd i den stående Kalendern

Klicka i rutan längst till vänster på samma rad som den Att göra du vill ta bort ligger.