Kund (fönster)

När du skapar eller redigerar kunder visas kundkortet. Observera att beroende på hur ditt system är konfigurerat så kan fler eller färre flikar än nedanstående visas:

Flikar