Importera kunder

Du kan importera kunder till Mobigo från externa filer (t.ex. semikolonavgränsad textfil) eller affärssystem.

Importera kunder från textfil

Gör inställningar innan första importen
  1. Gå till Kund-vyn.
  2. Välj Inställningar > Koppla kundregister.
  3. Kryssa för Kunder.
  4. Välj alternativet Textfil i motsvarande listruta.
  5. Klicka på knappen … till höger om listrutan för att göra import-inställningar.
Uppdatera kundregistret med inställningar enligt tidigare
  1. Gå till Kund-vyn.
  2. Välj Inställningar > Uppdatera kundregister eller tryck F9.

Importera kunder från affärssystem

Beroende på vilket affärssystem du har så finns det olika sätt att importera kundregistret. Till vissa affärssystem fungerar det bäst att gå via en textfil och använda texfilsimport enligt ovan. Till andra affärsystem (t.ex. Visma Administration och XOR Compact) finns det tilläggsmoduler som kopplar direkt mot programmets databas.
Kontakta Erisma Technologies AB vid frågor som rör koppling mot affärsystem.