Körjournalvyn

Körjournalvyn når du genom att klicka på huvudfliken Körjournal.
I Körjournalvyn visas en lista med körjournalhändelser. Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram just de poster du vill hitta.

Körjournallistan

I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Urval

Ovanför körjournallistan finns en rad med Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla resurshändelser om du inte vill använda något urval.

Filter

Ovanför körjournallistan (under urvalsraden) finns en rad med ytterligare filtermöjligheter. Här kan du filtrera ut journalhändelser baserat på:

Användare eller Resurs

Välj vilket fält du vill filtrera på genom att klicka på rubriken (som är försedd med en liten pil). Välj därefter alternativ i listan.

Datum

Klicka i någon av knapparna om du vill filtrera på specifik dag (1), vecka (7), månad (31) eller valfritt intervall (X).
Du kan återställa filterraden så att den inte begränsar vilka journalhändelser som visas genom att klicka på knappen längst till höger på raden.

Snabbfilter

Under körjournallistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på journalhändelserna.

Info
Körjournallistan visar det kombinerade resultatet av samtliga filter och urval. Om du valt ett urvalsalternativ, filtrerat på ett datumintervall och skrivit in ord i snabbfiltret så visas endast de poster som uppfyller samtliga kriterier.