Kalender

Kalendervyn når du genom att klicka på huvudfliken Kalender.
I Kalendervyn visas en översikt av de uppdrag och tider som är kopplade till användarna av systemet.
Du har även möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram uppdrag och tider inom ett visst tidsintervall.

Info
Om du inte ser några uppdrag eller tider i kalendern, börja med att klicka på knappen Återställ filter som finns längst till höger i filterraden så att alla uppdrag visas oavsett utförare.
Se också till att fältet Snabbfilter längst ner på sidan är tomt.

I mitten av raden med filtreringsmöjligheter finns två symboler som visar en liggande- respektive stående kalender. Genom att klicka på en av dem väljer du hur din kalender ska visas.

Liggande kalender

Om du väljer att visa en liggande kalender, kommer vyn att fyllas av listan med utförare och tidsspannet som är valt.

Stående kalender

Info
För att se fler än en användare i den stående kalendern, väljer du att visa en dag i taget (1).

Om du väljer att visa en stående kalender, visas listan med utförare och tidsspannet som är valt.
Dessutom visas en kalender till höger i vyn som omfattar två månader i taget. Genom att klicka på ett datum, kommer din egen kalender (beroende på om du valt att visa dag (1), vecka (7) osv) att förflytta tiden till den tidsperioden.
Beroende hur systemet är konfigurerat, kan du i scrollistan Urval dessutom välja vad som ska visas i en separat lista till höger i kalendervyn. Scrollistan hittar du under tvåmånaderskalendern och du kan tex välja att visa Alla Att Göror under den tidsperiod som är vald.

Urval

Beroende på hur systemet är konfigurerat, kan du välja mellan olika alternativ under Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla uppdrag om du inte vill använda något urval.

Info
För att få hjälp med att skapa olika urval, ta kontakt med din kontaktperson på Erisma

Filter

Ovanför kalendern (under urvalsraden) finns en rad med ytterligare filtermöjligheter. Här kan du filtrera ut uppdrag och tider baserat på:

  • Status (Planerat/Utskickat/Mottaget/Pågående/Klart/Arkiverat)
    Klicka i knapparna för att visa eller dölja uppdrag med respektive status.
  • Till höger om statusknapparna finns en liten nedåtriktad pil. Beroende på hur systemet är konfigurerat, visas en lista med olika kategorier. Välj ett passande alternativ.
  • Välj bland de användarna som finns i scrollistan om du vill se uppdrag och tider som är kopplade till en specifik person.
  • Klicka i någon av knapparna om du vill filtrera ut en specifik dag (1), vecka (7), månad (31) eller valfritt tidsintervall (X).
  • Dag/Vecka/Månad/Från
    I scrollisten kan du välja att visa ett specifikt tidsspann. Om du har valt att visa kalendern dag för dag, kan du välja en annan dag i listan osv. Med höger-respektive vänsterpilen till höger om scrollistan, kan du också hoppa framåt eller tillbaka i tiden.

Snabbfilter

Under uppdragslistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på uppdragen. Filtret gäller inom det tidsspann som är valt i kalendern.

Info
Kalendern visar det kombinerade resultatet av samtliga filter och urval.
Om du valt ett urvalsalternativ, filtrerat på ett datumintervall och skrivit in ord i snabbfiltret
så visas endast de uppdrag och tider som uppfyller samtliga kriterier.

Att göra

När du har kalendern i stående visningsläge, kan du längst ner i mitten av vyn lägga till en påminnelse (se Skapa ny Att göra) genom att klicka på Ny. Påminnelsen kommer att lägga sig i en lista i kalendervyn när du har sparat den.

Lägg till nytt uppdrag i kalendern

se Skapa nytt uppdrag

Ta bort uppdrag i kalendern

se Ta bort uppdrag

Lägg till ny tid i kalendern

se Registrera ny tid

Ta bort tid i kalendern

se Ta bort tid

Visa information om tid under muspekare

När funktionen är aktiverad innebär det att när du håller muspekaren över en tid i Kalendern, visas en ruta med information om tiden.
Välj menyalternativet Visa > Avancerat > Information om objekt under muspekare.

Lägga in helgdagar i Kalendern

För att ladda ner filen, höger klicka på länken och välj Spara länk som….
Gå till Systeminställningar > Grundregister > Speciella dagar
Klicka på Importera och välj filen du nyss sparat. Klart!