Importera artiklar

Du kan importera artiklar till Mobigo från externa filer (t.ex. semikolonavgränsad textfil) eller affärssystem.

Importera artiklar från textfil

Gör inställningar innan första importen
  1. Gå till Artikel-vyn.
  2. Välj Inställningar > Koppla artikelregister.
  3. Kryssa för Artiklar.
  4. Välj alternativet Textfil i motsvarande listruta.
  5. Klicka på knappen … till höger om listrutan för att göra import-inställningar.
Uppdatera artikelregistret med inställningar enligt tidigare
  1. Gå till Artikel-vyn.
  2. Välj Inställningar > Uppdatera artikelregister eller tryck F9.

Importera artiklar från affärssystem

Beroende på vilket affärssystem du har så finns det olika sätt att importera artikelregistret. Till vissa affärssystem fungerar det bäst att gå via en textfil och använda texfilsimport enligt ovan. Till andra affärsystem (t.ex. Visma Administration och XOR Compact) finns det tilläggsmoduler som kopplar direkt mot programmets databas.
Kontakta Erisma Technologies AB vid frågor som rör koppling mot affärsystem.