Info-fliken (artiklar)

Artikelnr

En ny artikel tilldelas automatiskt artikelnummer enligt en löpande nummerserie.
Du kan ange artikelnummer manuellt om du inte vill använda det löpande numret.
Artikelnumret måste vara unikt, dvs det kan inte finnas flera artiklar i systemet med samma nummer.

Benämning

Artikelns benämning.

Kategori

Den kategori artikeln tillhör.

Normalpris

Artikelns grundpris

Enhet

T.ex. styck, rulle eller meter

Streckkod

Artikelns streckkodsnummer.

För mer information om streckkodsläsare, kontakta info@erisma.se

Se även