Användarmanual

Under användarguider finner du information om hur du använder Mobigo och dess tilläggsmoduler. Nedan hittar du introduktionsfilmer som hjälper dig igång med de vanligaste aktiviteterna:

För dig som jobbar stationärt (Mobigo Desktop)

Introduktion till Mobigo Desktop
Introduktion till Mobigo Desktop

Så funkar uppdragsfliken
Så funkar uppdragsfliken

Så funkar kalendern
Så funkar kalendern

Så jobbar du med kundregistret
Så jobbar du med kundregistret

Så jobbar du med artikelregistret
Så jobbar du med artikelregistret

Så jobbar du med objektregistret
Så jobbar du med objektregistret

Så skapar och administrerar du uppdrag
Så skapar och administrerar du uppdrag

Så återrapporterar du uppdrag
Så återrapporterar du uppdrag

Kontrollera, attestera och exportera
Kontrollera, attestera och exportera

För dig som jobbar på fältet (Mobigo Mobile)

Grundutbildning
Grundutbildning

Återrapportera uppdrag
Återrapportera uppdrag

Tidrapportera
Tidrapportera

Bifoga dokument och checklistor
Bifoga dokument och checklistor

Skapa uppdrag
Skapa uppdrag

Plocka uppdrag från kö
Plocka uppdrag från kö

Varningar och noteringar
Varningar och noteringar

Kundregister
Kundregister

Objektregister
Objektregister

Artikelregistret
Artikelregistret

Körjournal
Körjournal

Sökfunktionen
Sökfunktionen

Meddelanden
Meddelanden

Egen personal
Egen personal