Användarmanual

Under användarguider finner du information om hur du använder Mobigo och dess tilläggsmoduler. Nedan hittar du introduktionsfilmer som hjälper dig igång med de vanligaste aktiviteterna:

För dig som jobbar på fältet (Mobigo Mobile)

Grundutbildning
Grundutbildning

Återrapportera uppdrag
Återrapportera uppdrag

Tidrapportera
Tidrapportera

Bifoga dokument och checklistor
Bifoga dokument och checklistor

Skapa uppdrag
Skapa uppdrag

Plocka uppdrag från kö
Plocka uppdrag från kö

Varningar och noteringar
Varningar och noteringar

Kundregister
Kundregister

Objektregister
Objektregister

Artikelregistret
Artikelregistret

Körjournal
Körjournal

Sökfunktionen
Sökfunktionen

Meddelanden
Meddelanden

Egen personal
Egen personal