Backup av databas

Mobigo använder Microsoft SQL Server som databas.

Info
Det är MYCKET viktigt att det finns rutiner för löpande backup av databasen!
Info
Om något skulle hända med databasen, t.ex. en serverkrasch eller oönskad radering eller överskrivning av data i databasen, och ingen backup av databasen existerar, är informationen som lagras i Mobigo oåterkalleligen förlorad!
Info
Observera också att det inte räcker att göra en “vanlig” backup på databas-filerna som tillhör SQL Server, utan backup måste göras via gränssnittet i SQL Server.

Om backup av databasen sköts på ett korrekt sätt loggas alla transaktioner och databasen kan återställas till det läge som den befann sig i på valfri, exakt angiven tidpunkt. Anta t.ex. att någon av misstag har raderat 10000 uppdrag någon gång den 13 september. Det är då möjligt att hämta fram en exakt kopia av databasen från den 12 september kl 23:59 och återställa den förlorade informationen.

Hur du gör Backup av en SQL Server-databas

Rekommenderad konfiguration

Varje företag har olika krav och önskemål på prestanda, utrymme och flexibilitet rörande sin databasstruktur. Med tonvikt på effektivaste lagringsutrymme för SQL Server rekommenderar Erisma att man utför backup en gång om dygnet med recovery model simple.

För mer information om recovery models, läs mer här.

Problem med att loggfiler blivit för stora

Om du har problem med att dina loggfiler blivit för stora, så kan du göra följande:

  1. Läs först igenom informationen från Microsoft om recovery models.
  2. Ta backup.
  3. Byt recovery model till simple istället för full.
  4. Ta backup igen.
    Öppna SQL Server Manager, sök upp din databas och högerklicka på databasnamnet.
    Välj Tasks–>Shrink–>Database
  5. Ta backup igen.
Info
OBS! Erisma tar inte ansvar för att välja rätt backupstrategi för ert företag. Ovan angiven instruktion om hur du minskar dina loggfiler bör endast utföras om du är införstådd med konsekvenserna av vad detta innebär och du är säker på vad du gör. Är du osäker bör du kontakta en Microsoft certifierad databasexpert.