Visma Lön

Information

Med Visma Lön-modulen kan du från Mobigo exportera ut en tidsredovisningsfil (.TLU-fil) baserad på registrerade tider för era användare.  Filen importerar du sen i Visma Lön 300/600.

Installation

För att installera Visma Lön-modulen vänligen läs under Installation.

Konfiguration
 1. Ge behörighet i Mobigos systeminställningar till rapporten Generella\Export till lönesystem för löneadministratör.
 2. Ändra grundinställningarna över vilka fält som ska användas enligt följande:
  • Fullständig tidrapportering eller avvikelserapportering för användarna:
   1. Lägg upp ett extrafält på användarna (Systeminställningar > Systemkonfiguration > Extrafält) av typen Bool (ange format som ett tomt mellanslag för att inte ha någon text) som anger om användarna ska tidrapportera eller enbart rapportera avvikelsetid. Döp fältet till Timlön .
   2. Gå igenom användarna under Systeminställningar > Grundregister > Användare och lägg in rätt rapporteringstyp för varje användare.
  • Tjänstgöringsgrad för användarna:
   1. Lägg upp ett extrafält på användarna (Systeminställningar > Systemkonfiguration > Extrafält) som anger vilken tjänstgöringsgrad varje användare har. Döp fältet till Tj.grad (%)
   2. Gå igenom användarna under Systeminställningar > Grundregister > Användare och lägg in rätt tjänstgöringsgrad för varje användare.
  • Resultatenhet för användarna:
   1. Lägg upp ett extrafält på användarna (Systeminställningar > Systemkonfiguration > Extrafält) som anger vilken resultatenhet varje användare är kopplad till. Döp fältet till Resultatenhet.
   2. Gå igenom användarna under Systeminställningar > Grundregister > Användare och lägg in rätt resultatenhet för varje användare. Om du inte använder detta, så kan du låta dessa fält vara tomma.
  • Anställningsnr för användarna:
   1. Lägg upp ett extrafält på användarna (Systeminställningar > Systemkonfiguration > Extrafält) som anger vilket anställlningsnr varje användare har. Döp fältet till Anställningsnr.
   2. Gå igenom användarna under Systeminställningar > Grundregister > Användare och lägg in rätt anställningsnr för varje användare.
  • Export av äldre tider:
   1. Du kan ange om även äldre tider ska exporteras till lönesystemet. Detta kan vara användbart om användarna har rättighet att rapportera justeringar i efterhand (tex om de glömt registrera körersättningar etc). Samtidigt kan detta bli problem om man börjar använda kopplingen lång tid efter att man började använda Mobigo – då tar den med gamla tider. Notera dock att den aldrig tar med redan tider som attesteras som Exporterade till lön.
   2. Om du inte vill exportera tider som är äldre än valt datumintervall, så behövs ingen ändring göras i \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I annat fall öppnar du denna filen och ändrar till g_bSE_TimesBeforeStartDate=True
  • Export av normalt antal arbetstimmar per dag:
   1. Normalt exporteras inte normalt antal arbetstimmar per dag. Anledningen är att detta i så fall måste stämma med antalet timmar enligt schema i Visma Lön, vilket lätt kan bli fel med deltidsarbetande, helgdagar etc (och därmed stoppar inläsningen i lönesystemet). Om du trots allt vill exportera detta från Mobigo, så öppna script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I raden g_bSE_ExportNormalWorkingTime=1 ändrar du till g_bSE_ExportNormalWorkingTime=0
  • Export av passiva användare:
   1. Normalt exporteras passiva användare. För att ändra så att dessa inte exporteras, så öppna script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I raden g_bSE_ExportPassiveUsers =1 ändrar du till g_bSE_ExportPassiveUsers =0
  • Fält för markering av exporterade tider:
   1. För att inte redan exporterade tider ska exporteras igen, samt förhindra redigering av tider som är exporterade, så använder man sig av en attest på dessa. Gå in under Systeminställningar > Systemkonfiguration > Attestering > Tider. Använd helst attest 1, och ändra benämning till Exporterad till Lön. Bocka för att Förhindra redigering av tid med attest.
   2. Om du använder Attest1, så behövs ingen ändring göras i \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I annat fall öppnar du denna filen och ändrar till:
    g_sSE_AttestTimeField=”Sign2By”
    g_sSE_AttestDateTimeField=”Sign2Date”
  • Välj vilka tidkoder som är normal arbetstid:
   1. För företag där användarna gör fullständig tidrapportering krävs att man anger vilka tidkoder som motsvarar normal arbetstid. Detta gör man genom att ändra i \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I raden g_sSE_WorkTimeTimeCodes=Array(“010″,”030”) lägger du in de tidkoder som motsvarar normal arbetstid, inom situationstecken och kommaseparerade.
  • Koppla tidkoder för tidtyperna:
   1. Lägg upp ett fritt fält på tidtyperna som anger vilken tidkod som tider med denna tidtypen ska använda vid exporten till lönesystemet. Döp fältet till Tidkod. Använd helst Fritt fält 2. OBS! Fältet ska använda de tidkoder som är angivna under importinställningarna i Visma Lön.
   2. Gå igenom tidtyperna under systeminställningarna och de tidkoder som ska användas för respektive tidtyp.
   3. Om du använder fritt fält 2 på tidtyperna, så behövs ingen ändring göras i \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I annat fall öppnar du denna filen och ändrar g_sSE_TimeCode_Field=”Custom2″ till rätt siffra för vilket fält som du använder.
  • Tidtyper som ska exporteras:
   1. Lägg upp ett fritt fält på tidtyperna som anger om tider med denna tidtypen ska exporteras till lönesystemet. Döp fältet till Till Lön. Använd helst Fritt fält 1. Fältet ska vara av typen listval med alternativen Ja och Nej.
   2. Gå igenom tidtyperna under systeminställningarna och välj Ja för de som ska exporteras.
   3. Om du använder fritt fält 1 på tidtyperna, så behövs ingen ändring göras i \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs. I annat fall öppnar du denna filen och ändrar g_sSE_ExportThisTimeType_Field=”Custom1″ till rätt siffra för vilket fält som du använder.
  • Projektfält från uppdragen:
   1. I Visma Lön kan tiderna även spåras till respektive projekt. Om du använder projektfältet i Mobigo på uppdrag, så används det fältet med automatik. Om du inte använder projekt, så behöver du inte ändra något.
   2. Om du vill ändra till något annat fält, så öppnar du filen \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs och ändrar fält i g_sSE_TaskProjectNr_Field=”ProjectNr”
  • Sökväg för exportfilen till Visma Lön
   1. För att slippa behöva flytta exportfilen, så kan du ange var filen med löneunderlaget ska sparas. I Visma lön kan du leta upp var denna hämtar importfiler. Öppna filen \script\custom\UN_SaleryExport_Settings.vbs och lägg in rätt sökväg i g_sSE_ExportPath=”C:\VismaImport\”
 3. Starta om Mobigo Desktop.