Visma LevFakt Modulen

Information

Visma LevFakt-modulen används för att importera rader på leverantörs fakturor i Visma till materialrader på uppdrag i Mobigo.

Konfiguration
 1. Starta Mobigo Desktop och navigera till Inställningar > Systeminställningar > Behörigheter.
 2. Välj aktuell behörighetsprofil som ska ges tillgång till Visma LevFakt och välj Verktyg under “Visa rättigheter”. Se till att kryssrutorna för Visma LevFakt\Uppdatera samt Visma LevFakt\Visma LevFakt inställningar är ibockade i listan till höger. Nu behöver du starta om Mobigo Desktop innan du fortsätter.
 3. Gå till verktygsmenyn och välj Visma LevFakt inställningar.
 4. Bocka i checkboxen för Aktivera koppling för att aktivera Visma LevFakt.
 5. Fyll i sökvägen för till gemensamma filer för Visma Administration samt sökvägen till aktuellt företag i Visma Administration.
 6. Ange benämning – Här anger man fritext vad artikeln ska få för benämning på de materialrader som läses in från leverantörsfakturorna.
 7. Ta med fakturanummer, leverantör, löpnummer, rad info i artikelnamn – Här kan man sätta ja/nej huruvida du vill inkludera de olika Vismafälten i benämningen på materialraden i Mobigo för inlästa rader.
 8. Ange artikelnummer – Här anger man i fritext vilket artikelnummer som ska sättas på de materialrader som läses in till Mobigo.
 9. Hämta antal dagar bakåt – Här anges det antal dagar bakåt i tiden som man önskar att Mobigo kontrollerar efter leverantörsfakturor.
 10. Senaste inläsning gjordes – Här stämplar kopplingen in den tidsstämpel den senaste körningen mot Visma gjordes. Man kan redigera detta om man t.ex. inte vill läsa in hela sitt register från Visma när man kör kopplingen första gången.
 11. Konto att läsa in ifrån – Här anger man de konton (semikolonsepererat) som man vill läsa in rader ifrån. Anger man inga så läses det från de konto som börjar med: 4,5,6 och 7.
 12. Klicka på Ok för att spara konfigurationen.
Användarinstruktioner

För att läsa mer om hur du använder Visma LevFakt modulen se här: Användarinstruktioner