Visma LevFakt Modulen

Information

Visma LevFakt-modulen används för att importera rader på leverantörs fakturor i Visma till materialrader på uppdrag i Mobigo.

Konfiguration
 1. Starta Mobigo Desktop och navigera till Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar.
 2. Kryssa i kryssrutan för Visma Admin (Leverantörsfakturor) i listan till höger.
 3. Markera Visma Admin (Leverantörsfakturor) och klicka på Inställningar…
 4. Under fliken Visma Administration fyller du i sökvägen till Visma. Både till de Gemensamma Filerna samt till Företaget.

 5. Under fliken Leverantörsfakturor fyller du i nedan fält:
  • Ange benämning – Här anger man fritext vad artikeln ska få för benämning på de materialrader som läses in från leverantörsfakturorna.
  • Ta med fakturanummer, leverantör, löpnummer, rad info i artikelnamn – Här kan man sätta ja/nej huruvida du vill inkludera de olika Vismafälten i benämningen på materialraden i Mobigo för inlästa rader.
  • Ange artikelnummer – Här anger man i fritext vilket artikelnummer som ska sättas på de materialrader som läses in till Mobigo.
  • Senaste inläsning gjordes – Här stämplar kopplingen in den tidsstämpel den senaste körningen mot Visma gjordes. Man kan redigera detta om man t.ex. inte vill läsa in hela sitt register från Visma när man kör kopplingen första gången.
  • Konto att läsa in ifrån – Här anger man de konto (semicolonsepererat) som man vill läsa in rader ifrån. Anger man inga så läses det från de konto som börjar med: 4,5,6 och 7.

 6. Klicka på Ok för att spara konfigurationen.
Användarinstruktioner

För att läsa mer om hur du använder Visma LevFakt modulen se här: Användarinstruktioner