Mamut modulen

Information

Mamut-modulen används importera kunder/artiklar från Mamut samt exportera uppdrag från Mobigo till Mamut.

Konfiguration
 1. Starta Mobigo Desktop och navigera till Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar.
 2. Kryssa i kryssrutan för Mamut i listan till höger.
 3. Markera Mamut och klicka på Inställningar…
 4. Under fliken Allmänt fyller du i FöretagsdatabasNr till det Mamut-företag ni vill koppla mot (kontakta Mamut för mer info). Du fyller även i SQL-server samt Instans-namnet till den SQL-server-instans ni skapat vid installationen av Mamut (t.ex. SERVER01\MAMUT).

 5. Under fliken Kunder fyller du i nedan fält:
  • Aktivera import av kunder – Här anger man ifall man vill importera kunder eller ej (Sant/Falskt).
  • Aktivera noteringskoppling för kontaktpersoner – Här anger man ifall man vill koppla noteringsfältet mellan kontaktpersonerna i Mamut och Mobigo.
  • Aktivera noteringskoppling för kunder – Här anger man ifall man vill koppla noteringsfältet mellan kunder i Mamut och Mobigo.
  • Fältkoppling 1-20 – Här anger man vilka fält på kunder i Mamut man vill koppla till fälten i Mobigo (Nya fält skapas upp under Extrafält/Fria fält på kunder)

 6. Under fliken Artiklar fyller du i nedan fält:
  • Aktivera import av artiklar – Här anger man ifall man vill importera artiklar eller ej (Sant/Falskt).
  • Aktivera noteringskoppling för artiklar – Här anger man ifall man vill koppla noteringsfältet mellan artiklar i Mamut och Mobigo.
  • Fältkoppling 1-20 – Här anger man vilka fält på artiklar i Mamut man vill koppla till fälten i Mobigo (Nya fält skapas upp under Extrafält/Fria fält på kunder)

 7. Under fliken Uppdrag fyller du i nedan fält:

  OBS! För att kunna exportera uppdrag med tidsposter måste de tidtyperna vara kopplade till en artikel som också finns i Mamut. Ställ in detta under Inställningar > Systeminställningar > Grundregister > Tidtyper.

  • Aktivera export av okänt matieral – Här anger man ifall man vill att Mamut ska skapa upp artiklar av de materialrader som ligger på ett uppdrag (Sant/Falskt).
  • Aktivera export av uppdrag – Här anger man ifall man vill kunna exportera uppdrag från Mobigo till Mamut (Sant/Falskt).
  • Aktivera koppling av uppdragsdetaljer till textfält – Här anger man ifall man vill kunna skicka över uppdragets detaljer till textfält på uppdraget i Mamut. (Sant/Falskt).
  • Fältkoppling 1-20 – Inga extra fältkopplingar idagsläget.

 8. Klicka på Ok för att spara konfigurationen.
Standardfält

Nedan fält följer alltid med vid export/import och är ej konfigurerbara.

Kunder (Import):

 • Kundnummer
 • Kundnamn
 • Adress
 • PostNr
 • Ort
 • Land
 • Telefon
 • Fax

Artiklar (import):

 • Artikelnummer
 • Artikelnamn
 • Kategori
 • Enhet
 • Normalpris
 • Streckkod

Uppdrag (export):

 • Er Referens

Artiklar (uppdragsexport):

 • Nr (enbart ifall artikeln finns i Mamut, annars skapas nytt artnr i Mamut)
 • Beskrivning
 • Antal (enbart ifall artikeln finns i Mamut, annars följer det ej med)
 • Pris st (enbart ifall artikeln finns i Mamut, annars följer det ej med)
 • Rabatt (enbart ifall artikeln finns i Mamut, annars följer det ej med)
Användarinstruktioner

För att läsa mer om hur du använder Mamut modulen se här: Användarinstruktioner