Import av leverantörsföljesedlar

Om tjänsten

Om du inte redan har beställt och aktiverat EDI hos Erisma samt din leverantör kan du läsa mer om det här.
 

Konfigurera

 1. Öppna er Mobigo datamapp (där Mobigo är installerat t.ex. \\SERVER\Mobigo) och skapa en ny mapp som heter Import. I den mappen skapa en ny mapp som heter EDI och i EDI-mappen skapa sedan upp en mapp per leverantör.
 2. Starta Mobigo Desktop. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar. Här listas nu alla leverantörer ni har licens för.
 3. Bocka i kryssrutorna för de leverantörer ni vill importera följesedlar från.
 4. Markera en leverantör och klicka på Inställningar.
 5. Under Ftpinställningar fyller du i de FTP-uppgifter som du har fått från Erisma för denna leverantör:

 6. Under Import-Inställningar anger du den Importkatalog som du skapade i punkt 1.
 7. Du kan även välja att ange ett suffix för artikelnumret i Mobigo samt ange ett fält som leverantörens ordernummer ska sparas i.
 8. Upprepa sen punkt 4-7 för samtliga leverantörer och klicka sen på OK.
 9. Den användare i Mobigo som ska bevaka EDI-inläsningen behöver sen aktivera sektionen EDI-bevakning på NU-sidan. Gå till NU-sidan och välj att visa NU-pluginet EDI-bevakning.
 10. Konfigurationen är nu klar.
 11. Vill man att EDI-inläsningen ska köras med automatik, så medföljer ett verktyg ( ”Hämta och läs in från alla leverantörer”). Lägg till det att köras via Autoservern under Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Autom modulanrop.