Dynamisk Checklistutskrift

Info
OBS! Denna modul kräver minst version 4.3.0 av Mobigo Desktop.

Info
OBS! Vem som helst som har behörighet till att skriva ut rapporten har behörighet till att ändra inställningarna.

Information

Den dynamiska checklistutskriften kan man använda sig av ifall man har skapat ett checklistformat i Mobigo Desktop men inte har en tillhörande rapport. Denna utskrift är en generell utskrift som fungerar för alla typer av checklistor. När den installeras kommer den ligga som en enda rapport som sedan sparar inställningarna för varje checklistformat.

Konfiguration – Välj in rätt rapport (per checklista)
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Checklistformat.
 3. Markera det aktuella checklistformatet och välj Ändra….
 4. Längst ner på sidan Allmänt hittar du sökvägen till den tillkopplade rapporten. Klicka på Välj…
 5. Navigera till Mobigoshuvudkatalog\Templates\Checklist\. (Mobigoshuvudkatalog\Templates\ hamnar du i per automatik).
 6. Välj den rapporten som heter Checklist.htm och välj att Öppna/Spara.
 7. Spara checklistformatet och lämna systeminställningarna.
Konfiguration – Ställ in hur rapporten ska se ut (per checklista)
 1. Skapa ett nytt uppdrag eller gå till ett befintligt.
 2. Gå till dokumenttypen och välj att skapa ett nytt dokument av det aktuella checklistformatet.
 3. Fyll i alla info och kontrollpunkter (detta för att lättare se under utskriften hur en riktig rapport kommer att se ut).
 4. Spara dokumentet på uppdraget.
 5. Markera dokumentet och välj Skriv ut. Du kommer då se något som liknar nedan exempel:

 6. För att ändra inställningarna för din rapport, klicka på Inställningar upp till höger i dokumentet. Du kommer då få se nedan vy:

 7. Under dessa inställningar kan man ställa in det mesta som rör rapporterns utseende. Allt från hur sektionerna ska listas (rutnät, med notering m.m.) till ifall man vill ha utskriften stående eller liggande. Testa er fram och se vad som passar er bäst.
 8. När rapporten är inställd som ni vill ha den, stäng då ner utskriftsfönstret. Rapporten kommer själv att spara inställningarna tills nästa gång ni vill skriva ut den. (OBS! Vem som helst som har behörighet till att skriva ut rapporten har behörighet till att ändra inställningarna)
 9. Gör om proceduren för de checklistor ni behöver en rapport till.