8 – Installera Mobigo Desktop-klient

Information

För att kunna köra Mobigo Desktop på klientdatorerna måste man genomföra en klientinstallation.
Installationen kommer att flytta över nödvändiga filer till klienterna (t.ex. C:\Program Files\Mobigo Desktop Företagsnamn) för att Mobigo Desktop ska fungera på bästa sätt.
I det fallet man gör en serveruppgradering kommer Mobigo Desktop automatiskt att hämta hem de nya filerna från servern när man startar Mobigo Desktop.

Installation

Klientinstallationen kan man genomföra på två olika sätt:

  1. Du kan starta Mobigo Setup från Mobigo’s huvudkatalog och välja att aktivera Mobigo Desktop.

    Glöm ej att välja vad instansen (t.ex. företagets namn) ska heta under Advanced.

    Tryck Ok och Mobigo Setup kommer nu automatiskt skapa upp en genväg på skrivbordet samt under startmenyn.
  2. Du kan köra filen Desktop Client Setup från Mobigo’s huvudkatalog.

    Glöm ej att välja vad instansen (t.ex. företagets namn) ska heta under Advanced.

    Tryck Ok och Mobigo Setup kommer nu automatiskt skapa upp en genväg på skrivbordet samt under startmenyn.

Nytt från och med version 6.0 av Mobigo

Nu kan man välja en tyst installation av klienten. Detta görs med följande växlar till Desktop Client Setup.exe

Rekommenderad
Installera till C:\Users\<username>\AppData\Local\Mobigo Desktop\

-n:"Users"

Rekommenderad
Installera till C:\Users\<username>\AppData\Local\Mobigo Desktop InstanceName\

-n:"Users" -i:"InstanceName"

Installera till C:\Program Files\Mobigo Desktop\

-n:"ProgramFiles"

Installera till C:\Program Files\Mobigo Desktop InstanceName\

-n:"ProgramFiles" -i:"InstanceName"

Installera till <custompath>

-n:"<custompath>"