9 – Installera Mobigo Desktop v7-klient

Installation av Mobigo Desktop v7 klient

Information

För att kunna köra Mobigo Desktop v7  på klientdatorerna måste man genomföra en klientinstallation. Denna installation kan leva tillsammans med en installation av gamla desktop utan problem. Man kan till och med ha båda programmen igång samtidigt om man vill det.

Enkel installation

Klientinstallationen genomförs på följande sätt:

  • Starta Desktop Client Setup från Mobigos datakatalog.

  • Tryck Ok och Mobigo Desktop v7 kommer nu installeras och automatiskt skapa upp en genväg på skrivbordet samt under startmenyn.
Nytt från och med version 6.0 av Mobigo

Nu kan man välja en tyst installation av klienten. Detta görs med följande växlar till Desktop Client Setup.exe

Rekommenderad
Installera till C:\Users\<username>\AppData\Local\Mobigo Desktop v7\

-n:"Users"

Rekommenderad
Installera till C:\Users\<username>\AppData\Local\Mobigo Desktop v7 InstanceName\

-n:"Users" -i:"InstanceName"

Installera till C:\Program Files\Mobigo Desktop v7\

-n:"ProgramFiles"

Installera till C:\Program Files\Mobigo Desktop v7 InstanceName\

-n:"ProgramFiles" -i:"InstanceName"

Installera till <custompath>

-n:"<custompath>"