Webbmodulen

Info
Denna installation faller utanför serviceavtalet. Ifall ni behöver hjälp med installationen vänligen kontakta eran kontaktperson hos Erisma.

Installation

 1. Installera IIS (Internet Information Services) på eran webserver.
 2. Ladda ner/begär filerna från Erisma
 3. Extrahera filerna. Lägg filerna i mappen Web i lämplig katalog. T.ex. C:\InetPub\Webbmodulen
 4. I mappen DB ligger det tre stycken SQL filer samt en mapp som heter NEW INSTALL som i sin turinnehåller tre stycken SQL filer.
 5. Öppna mappen New Install och öppna sedan upp den första filen Install structure.sql i Anteckningarna/Notepad. Kopiera innehållet i filen.
 6. Öppna SQL Management Studio, högerklicka på Mobigo-databasen och välj New Query. Klistra in innehållet från filen ovan. Tryck F5 för att köra SQl-frågan.
 7. Upprepa punkt 4 med de resterande SQL-filerna i följande ordning:
  DB\New Install\Install.data.sql
  DB\New Install\patch1.sql
  DB\Update v6.sql
  DB\Update v7.sql
  DB\UpdateV7 NewInstall.sql
  
 8. Skapa en ny webbplats i IIS managern och peka den mot den katalog där du valt att lägga webfilerna (se punkt 3). Ge även webplatsen ett namn och välj vilket Ip och port den ska peka mot.
 9. Tryck Ok.
 10. Navigera till webmodulens katalog t.ex. C:\InetPub\Webbmodulen. Öppna upp filen Web.Config i Anteckningarna.
 11. Under appSettings syns följande:
  add key="conn" value="Data Source=server;Initial Catalog=database;User ID=user;Password=password;" />
 12. Fyll i här i inställningarna för databasen. Tex:
  add key="conn" value="Data Source=Server\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Mobigo;User ID=sqluser;Password=sqlpassword;" />
 13. Spara filen.
 14. Starta en webläsare och gå till den adress ni tillgivit webplatsen t.ex. http://localhost.
 15. Du kommer nu till startsidan för Webbmodulen. Logga in som administrator (anv: admin, lösen: admin) för att kunna skapa nya inloggningsuppgifter för era kunder. OBS! Byt även lösenordet för administratören.