Visma Admin Modulen

Info
OBS! Glöm inte att ni även måste ha tjänsten Visma Integration installerad i eran Visma för att kunna koppla mot Mobigo. Kontakta Visma för mer information.

För att få tillgång till Visma Admin Modulen måste ni ha beställt tjänsten. Vänligen kontakta eran kontaktperson på Erisma för att få tillgång till modulen.

Installationen bör först göras på servern och därefter lokalt på de datorer som ska ha möjlighet att exportera till Visma.

Installera Visma Admin Modulen

 1. Starta Mobigo Setup från Mobigos huvudkatalog på servern.
 2. Välj in katalogen för Mobigo installationen (Mobigos huvudkatalog på servern).
 3. Bläddra neråt till Optional och Visma Administration-modul.
 4. Klicka på Download. När nedladdningen är klar, klicka på Activate.
 5. Stäng Mobigo Setup genom att klicka på Exit.
 6. Starta Mobigo Desktop.
 7. Gå till Inställningar > Systeminställning > Avancerat > Behörighet och ge dig själv behörighet till Installera SPCS-Admin under Verktyg.
 8. Gå till Verktyg> Systemverktyg > Installera SPCS Admin Modul.
 9. Verifiera att sökvägen till de gemensamma filerna är ok. Tryck på knappen och invänta svar om att Sökvägen är ok.
 10. Tryck därefter på Nästa. Meddelande om att modulen är installerad kommer.
 11. Stäng ner Mobigo och öppna upp igen.