Mobigopanelen

Info
OBS! Denna installation faller utanför serviceavtalet. Ifall ni behöver hjälp med installationen vänligen kontakta eran kontaktperson hos Erisma.

Installation

 1. Logga in på er webbserver med fulla administrativa rättigheter.
 2. Skapa en website i din IIS Manager, och peka den till valfri mapp, förslagsvis C:\Inetpub\wwwroot\MobigoPanelen\.
 3. Ladda ner filerna för MobigoPanelen(bifogad länk finns i mailet du fått från Erisma)
 4. Högerklicka på zip-filen, välj egenskaper. Längst nere står det Säkerhet: Den här filen kom från en annan dator och kan ha blockerats för att skydda datorn.
 5. Tryck på knappen Avblockera till höger om denna text. Finns ej denna knapp, gå vidare till nästa steg. Tryck OK.
 6. Extrahera filerna och lägg dem i mappen C:\Inetpub\wwwroot\MobigoPanelen\
 7. Markera filen Web.config, högerklicka och välja att öppna filen i Anteckningarna (Notepad i engelskt Windows)
 8. Leta upp följande sträng:
  add key="conn" value="MultipleActiveResultSets=True;Data Source=SERVER;Initial Catalog=DB_NAME;User ID=DB_USER ;Password=DB_PASSWORD;" /
  /appSettings
  connectionStrings/
 9. Byt ut följande fält: SERVER (Namnet på er server där Mobigo databasen ligger t.ex. SRV1), DB_NAME (Namnet på aktuell Mobigo databas t.ex. Mobigo pro v3), DB_USER (Namnet på kontot som loggar in på databasen t.ex. sa), DB_PASSWORD (Lösenordet för den användare som loggar in på databasen t.ex. 1234).
 10. Spara och stäng Web.Config.
 11. Kör sql-skriptet som heter Install.sql. Ifall ni inte känner er säkra på hur ni går tillväga, kontakta eran IT-tekniker alt. Erisma.
 12. Nu är konfigurationen klar. Verifiera genom att starta valfri webbläsare och surfa till http://Localhost/ (alt. den adress ni har lagt eran Mobigo Panel site på)