Microsoft Exchange Modulen 1.x

Information

Microsoft Exchange-modulen är till för att kunna se sina tider och uppdrag som man har Mobigo i sin Outlook och att se de tider man lagt upp i Outlook i Mobigo.

Installation
 1. Starta Mobigo Setup från Mobigos huvudkatalog på servern.
 2. Välj in katalogen för Mobigo installationen (Mobigos huvudkatalog på servern).
 3. Bläddra neråt till Optional och MS-Exchange Module.
 4. Klicka på Download. När nedladdningen är klar, klicka på Activate.
 5. Stäng Mobigo Setup genom att klicka på Exit.
 6. Starta Mobigo Desktop som Mobigo-Administratör.
 7. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar.
 8. Kryssa i rutan för MSExchange.
 9. Markera MSExchange och klicka på Inställningar.
 10. Under Inställningar fyller ni i:
 • Uri – Uri till exchangeserverns EWS – fil. Exempel: https://[exchangeserver]/EWS/Exchange.asmx (Kontakta de som har hand om eran Exchange-server för mer info)
 • Version – Här väljer ni in vilken version av Exchange ni använder er av.
 • Domain field (Ej obligatoriskt) – Behövs ej fyllas i.
 • Password field (Obligatoriskt) – Här väljer man vilket Fritt Fält eller Extrafält på Mobigo-användaren som ska innehålla deras lösenord (mail-lösenord) mot Exchange-servern (Se Konfiguration av användare nedan.)
  OBS! Vill man att lösenordet ska vara skyddat/krypterat i Mobigo ska man fylla i det på ett extrafält av typen Password.
Konfigurering av Uppdrag

Nedan följer en lista på det som är konfigurerbart för uppdrag. Du hittar inställningarna under Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar > MSExchange > Tasks.

 • Address owner – Här väljer man var man vill att adressen ska hämtas infrån på uppdraget. Antingen kund eller objekt.
 • Object Address, City, Country och Postal code fälten – Dessa fält används enbart ifall man valt Object som Address owner. Här kan man välja mellan fria och extrafält på objekt där man angett adressinformation. Adressen hamnar i Outlooks “Plats” fält.
 • Body field – Här anger man vad som ska hamna i “bodyn” för tiden i Outlook. Man kan välja mellan uppdragstext och uppdrag – intern notering, samt åtgärdstext och åtgärd – intern notering.
 • Enable task export – Slå på och av export av uppdrag. (TRUE = På, FALSE = Av)
 • Days ahead in time from export – Hur många dagar framåt i tiden från exporttillfället som man vill exportera uppdrag.
 • Days back in time from export – Hur många dagar bakåt i tiden man vill exportera uppdrag från exporttillfället.
 • Subject format template – Här väljer man den mallen som man vill ha på sitt “ämne”-fält på posten. Mallen man anger här mappas sen mot de fälten man anger i fälten [Value 1], [Value 2], [Value 3], [Value 4].
Konfigurering av Tider

Nedan följer en lista på det som är konfigurerbart för tider. Du hittar inställningarna under Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Datakopplingar > MSExchange > Times.

 • Enable time sync – Slå på och av export av tider. (TRUE = På, FALSE = Av)
 • Days ahead in time from sync – Dagar framåt som du vill synka tider från synktillfället.
 • Days back in time from sync – Dagar bakåt i tiden som du vill synka tider från synktillfället.
Konfigurering av Användare

Alla användare som vill använda sig av Exchange-modulen måste ha ifyllt både Exchange-epost samt Exchange-lösenord på sitt användarkort.

Fylla i Epost:

 1. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Grundregister > Användare.
 2. Öppna upp aktuell användare genom att dubbelklicka på namnet.
 3. Fyll deras Exchange-epost under Epost.
 4. Klicka på Ok. Upprepa för alla aktuella användare.

Fylla i Lösenord:

 1. Först måste man välja var lösenordet ska finnas. Antingen på ett Fritt Fält eller Extrafält på användaren.
 2. Väljer man FrittFält måste man först kolla ifall där finns något ledigt. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Fria Fält.
 3. Markera Användare i listan och se ifall där finns ett ledigt fält till höger. Ifall det finns det döp detta fältet till E-Post.
 4. Finns det inget ledigt fält får man istället skapa ett Extrafält för detta syfte. För mer info: Extrafält
 5. Gå sedan till aktuellt fält på användarkorten och fyll i deras Exchange-lösenord.
Användarinstruktioner

Se: Använda Microsoft Exchange Modulen