7 – Installera/Uppdatera tilläggsmoduler

Information

De tilläggsmoduler i Mobigo som du har licens för installeras via Mobigo Setup.

Installation
  1. Starta Mobigo Setup från Mobigos huvudkatalog på servern.
  2. Bläddra ner till Optional.
  3. Här hittar du alla tilläggsmoduler som du har tillgång till.
  4. För att installera dem, välj först Download och sedan Activate för var och en.
  5. Klart.
Uppdatera
  1. Starta Mobigo Setup från Mobigos huvudkatalog på servern.
  2. Bläddra ner till Optional.
  3. Här hittar du alla tilläggsmoduler som du har tillgång till.
  4. För att uppdatera dem, välj först Download update och sedan Activate update för var och en.
  5. Klart.
För mer information om de individuella modulerna, se nedan: