Byta programpool i IIS

Mobigo Mobile 6 använder sig av en version 4 av .NET Framework istället för version 2 som användes av tidigare versioner. Har du en befintlig installation med Mobigo Mobile 1 eller 2 måste du därför gå in och byta programpool innan uppdateringen kan genomföras. För att undvika onödigt driftstopp görs detta förslagsvis precis innan du uppdaterar Mobigo Mobile från Mobigo Setup.

  1. Starta Internet Information Services (IIS) Manager
  2. Klicka på Applications Pools
  3. Dubbelklicka på poolen som hör till Mobigo Mobile.
  4. Växla .Net Framework version från v2.0 till v4.0.
  5. Klicka OK för att spara.