5 – Installera Mobigo Autoserver på server

Information

Mobigo Autoserver installeras via Mobigo Setup. Vi rekommenderar att man installerar Autoservern på huvudservern då den servern oftast alltid är igång.

Installation
 1. Starta Mobigo Setup från Mobigos huvudkatalog på servern.
 2. Bläddra ner till Optional och Mobigo Autoserver.
 3. För att installera den klicka på Activate.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.
 5. När installationen är klar, starta Mobigo Desktop och verifiera genom NU-pluginen AutoServer att den är installerad och igång. Detta ser man genom att Autoservern stämplat in en nära tidpunkt.
 6. Klart.
Tips
 • Ifall Mobigo Autoserver ej startas upp efter installationen brukar detta bero på att den användare som tjänsten är installerad med inte har tillgång till datakatalogen vilket krävs för att Autoservern ska kunna kommuncera korrekt.
  Det enklaste sättet att lösa detta på är att ge användaren som kör Autoserver tjänsten rättighet till hela Mobigo-datakatalogen.

 • Ifall man har problem med att Autoservern att startas upp korrekt efter omstart av servern kan det krävas att man startar om tjänsten manuellt.
  Detta är dock tidskrävande och man måste komma ihåg det varje gång.
  Ett enkelt sätt att lösa detta på är att skapa en .bat fil som startar om Autoservern manuellt. Den lägger man sedan i Schemaläggaren i Windows. Där kan man ställa in att den t.ex. ska köras varje gång datorn startas eller när man loggar in. Följ nedan instruktioner för att skapa en .bat-fil:

  1. Skapa en ny text-fil på skrivbordet.
  2. Döp om hela filen till Restart_Autoserver.bat. Den få alltså inte ha .txt som ändelse.
  3. Öppna filen i Anteckningarna.
  4. Klistra in nedan:
   net stop “Mobigo Autoserver”
   net start “Mobigo Autoserver”

   Ifall ni har ett annat namn på eran Autoserver tjänst får ni ändra det i filen.

  5. Lägg in denna fil och kör med Windows Schemaläggare.
Installera multipla autoservrar

För att installera multipla autoservrar se Installera Multipla Autoservrar