2 – Installera SQL Server Express

Om du redan har en installerad SQL Server (version 2005 SP3 eller senare) så kan du använda denna tillsammans med Mobigo. I annat fall så kan du läsa här om de olika versioner av SQL Server som finns Features SQL Server 2008

Mobigo kräver minst SQL Server Express SQL Server Express, du installerar genom att följa nedanstående steg.

SQL Server Express ska installeras på den dator (lämpligen en befintlig server i nätverket) där Mobigo:s databas ska vara placerad.

Klicka på länken SQL Server Express Download för att gå till installationen på Microsofts hemsida och följ instruktionerna där.

Se till att du installerar samtliga delar:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 eller högre

Här finner du Microsofts sida för .NET Framework

(Inkluderat i Windows Server 2008)

  • SQL Server 2008 Express Edition
  • SQL Server Management Studio Express
Info

OBS! Viktigt att tänka på under installationen:

  • När du kommer till steget under installation av SQL Server då du ska välja Autentiseringsläge så är det viktigt att du väljer Blandat läge för att Mobigo ska kunna använda databasen. (se skärmbild ovan)

  • Ange ett lösenord för SA-kontot (SQL Administratörs-kontot) och skriv ner lösenordet så att du kommer ihåg det till senare.

Att göra efter installation av Mobigo-databas:

När SQL Express väl är installerat och Mobigo-databasen på plats, gör gärna följande ändring av värdet i Auto Close från True till False då det påverkar prestanda positivt. Se bilden nedan gällande SQL Server: Auto Close = False.