1 – Innan du installerar

Mobigo använder Microsoft SQL Server som databas. Om du redan har en installerad SQL Server (version 2005 eller senare) så kan du använda denna tillsammans med Mobigo. I annat fall så finns det en kostnadsfri version, SQL Server Express, som kan laddas ner från Microsofts hemsida ([Installera SQL Server Express]).

Info

OBS! För dig som redan har installerat SQL Server:

  • För att Mobigo ska kunna använda databasen måste SQL Server vara inställt att använda autentisering i Blandat läge (Mixed mode).
  • Glöm ej att aktivera att SQL Browser automatiskt ska starta. Detta måste göras ifall Mobigo ska fungera över nätverket. Ifall man missar detta ställs startup-mode in till Disabled by default. Man kan dock ändra detta i efterhand. Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190035.aspx

Notera att Mobigo är en 32-bitars applikation men går bra att köra även på 64-bitars system. Detta innebär i praktiken inget för driften av Mobigo om man väljer ett 64-bitars system utan är mer för administration av det underliggande operativsystemet och var filer placeras.